Kontrast:

Aktualności

Podmiot przeprowadzający badania sprawozdania finansowego za rok 2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie informuje, że Minister Spraw Wewnętrznych w dniu 5 listopada dokonał wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2012. Jest to “SAKS AUDIT”Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 87-100 Toruń ul. Matejki 42.

Przychodnia MSW w Połczynie Zdroju

Od 2 maja 2012 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie rozpoczęła swoją działalność Przychodnia MSW w Połczynie Zdroju. W Przychodni udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Realizacja świadczeń odbywa od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 18.00. Świadczenia udzielane są pacjentom ubezpieczonym, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego). Wszystkie formalności w sprawie złożenia deklaracji wyboru lekarza POZ załatwiamy na miejscu w Przychodni MSW w Połczynie Zdroju, ul. Plac Wolności 10, tel. 94 36 66 020. Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych usług.

Fotogaleria:

Przychodnia w Połczynie Zdroju Przychodnia w Połczynie Zdroju Przychodnia w Połczynie Zdroju Przychodnia w Połczynie Zdroju Przychodnia w Połczynie Zdroju Przychodnia w Połczynie Zdroju Przychodnia w Połczynie Zdroju Przychodnia w Połczynie Zdroju

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie została otwarta Pracownia Rezonansu Magnetycznego, która należy do NZOZ Rentgenodiagnostyki „Tomma”.

Pracownia została wyposażona w nowoczesny wysokiej klasy rezonans magnetyczny z dodatkowym oprogramowaniem do diagnostyki piersi. Na razie badania wykonywane są komercyjnie, czyli odpłatnie. Z chwilą podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie w/w świadczeń badania te będą wykonywane na podstawie skierowania nieodpłatnie.

Rejestracja na badania czynna jest w godz. 800 -1600, od poniedziałku do piątku. tel. 94 343-46-61.

Zapraszamy do korzystania z usług.

Fotogaleria:

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Pracownia Rezonansu Magnetycznego Pracownia Rezonansu Magnetycznego Pracownia Rezonansu Magnetycznego Pracownia Rezonansu Magnetycznego Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Prace Budowlane

W Przychodni i w salach chorych Oddziału Chorób Wewnętrznych Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie prowadzone są prace budowlane.

Dyrekcja Zakładu bardzo przeprasza wszystkich pacjentów korzystających z naszych świadczeń medycznych za powstałe utrudnienia.

Dołożymy starań aby prace te przebiegały sprawnie i bez większych zakłóceń w organizacji pracy Zakładu.

Fotogaleria:

Prace Budowlane Prace Budowlane Prace Budowlane Prace Budowlane

Po raz drugi „Dzień Dawcy” w Koszalinie

W dniu 26.09.2009 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie odbył się kolejny DZIEŃ DAWCY SZPIKU po hasłem „Absolwenci - absolwentce”. Akcja pod tym hasłem towarzyszyła obchodom jubileuszu 60-lecia szkoły. Jedną z absolwentek II LO im. Broniewskiego jest dr Joanna Trybucka. Stąd też pomysł, by Dzień Dawcy Szpiku powtórzyć w „Bronku” przy okazji zjazdu absolwentów tej szkoły. Współorganizatorem Dnia Dawcy Szpiku w II LO im. Broniewskiego była również Fundacja DKSM Polska. Tego dnia zgłosiło się 410 osób, by oddać krew i zarejestrować się w banku dawców szpiku. Razem z poprzednią akcją jest 2181 potencjalnych dawców z Koszalina. Jesteśmy dumni z tego powodu. Jeszcze raz dziękujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom tej akcji. G.M.

Fotogaleria:

Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie Dzień Dawcy w Koszalinie