Kontrast:

telefon

Rejestracja

Koszalin:

ul. Szpitalna 2

Gabinet pielęgniarek:

94 347-16-84

Gabinet lekarski:

94 347-16-86

Izba przyjęć:

94 347-16-43

Oddziały szpitalne

Oddział Chorób Wewnętrznych z Izbą przyjęć

 • Lekarz kierujący Oddziałem
  dr n. med. Jacek Rytkowski
   - tel. 94 347-16-58
 • Pielęgniarka oddziałowa - mgr Anna Kuzemczak
   - tel. 94 347-16-52

Rodzaj świadczonych usług w oddziale:

Leczniczy profil Oddziału obejmuje szeroki zakres schorzeń internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i leczenia cukrzycy.

Najczęściej leczone choroby w oddziale:

 • cukrzyca;
 • choroba wieńcowa i ostre zespoły wieńcowe z kwalifikacją do koronografii;
 • niewydolność serca i nadciśnienie tętnicze;
 • przewlekła choroba obturacyjna płuc i astma oskrzelowa.

Oddział ma możliwość prowadzenia u swoich pacjentów diagnostyki z zakresu:

 • schorzeń przewodu pokarmowego: gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia, wlew kontrastowy jelita grubego;
 • badań obrazowych: USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
 • schorzeń diagnostycznych: USK, badanie całodobowe-metodą Holtera EKG i Holtera RR (ciśnieniowego).

Wykorzystując to, iż Oddział, gabinety lekarzy rodzinnych i poradnie specjalistyczne znajdują się w tym samym obiekcie i ściśle ze sobą współpracują, optymalnie wykorzystywane są możliwości diagnostyczno-lecznicze zakładu. Ułatwia to postawienie szybkiej diagnozy oraz wdrożenie właściwej terapii a także skraca czas przyjęcia chorego do Oddziału.

Niewątpliwą zaletą jest również ścisła współpraca lekarzy z Oddziału z lekarzami rodzinnymi, co zapewnia:

 • ciągłość opieki nad pacjentem również po skończeniu hospitalizacji;
 • pacjenci przyjmowani są najczęściej na bieżąco lub z bardzo krótkim czasem oczekiwania.

Oddział współpracuje również z Wojewódzkim Szpitalem w Koszalinie co pozwala na pełną, całodobową i kompleksową obsługę pacjenta bez względu na schorzenie. Fachowa, profesjonalna obsługa i indywidualne podejście do pacjenta, jak również warunki socjalno-bytowe stwarzają korzystne warunki do postawienia właściwej diagnozy i ustawienia właściwej terapii.

Warunki socjalno-bytowe dla pacjentów, po modernizacji oddziału, są bardzo dobre. Wyżywienie jest zindywidualizowane w zależności od stanu pacjenta. Wszystkie elementy stwarzają atmosferę przyjazną zbliżoną do domowych warunków. Personel oddziału postrzegany jest jako przyjazny, zapewniający profesjonalną opiekę.