Kontrast:

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.poliklinika.koszalin.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://poliklinika.koszalin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 •  mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

           ·  pochodzą z różnych źródeł,

           ·  są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

           ·  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

           ·  posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

 •  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie.

Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi na dzień 2024-03-20.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem - droga mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub dzwoniac pod numer telefonu 94 3471670.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie .

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie , ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin:

 • Na placu wewnętrznym znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed wjazdem na plac wewnętrzny znajduje się szlaban i oznakowany domofon, który umożliwia kontakt z portiernią.
 • W placówce przed wejściem głównym (budynek C) znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • W placówce znajduje się dostępna toaleta na poziomie przyziemia budynku C (nowego).
 • W informacji /rejestracji placówki należy zgłosić specjalne potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, do których dostosujemy obsługę poszczególnych petentów.
 • Do placówki i wszystkich jego pomieszczeń, gdzie świadczone są usługi POZ i AOS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim uzgodnieniu w rejestracji.
 • W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
 • W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W placówce windy są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością

OPIS architektoniczny  - pobierz


SP ZOZ MSWiA w Słupsku ul. Lelewela 58, 76-200 Słupsk

Na placu wewnętrznym znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W placówce przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
W placówce od strony placu wewnętrznego można bezpośrednio wejść do budynku POZ i AOS bez barier.
W placówce na każdym poziomie znajduje się dostępna toaleta dla  ON.
W rejestracji placówki należy zgłosić specjalne potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, do których dostosujemy obsługę poszczególnych petentów.
Do placówki i wszystkich jego pomieszczeń, gdzie świadczone są usługi POZ i AOS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim uzgodnieniu w rejestracji.
W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

OPIS architektoniczny - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Słupsku ul. 3-go Maja 96; 76-200 Słupsk

Na placu wewnętrznym znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W placówce  na poziomie przyziemia (parking) znajduje się wejście dla ON, dostęp do windy dla ON.
W  rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego  należy zgłosić specjalne potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, do których dostosujemy obsługę poszczególnych petentów.
Do placówki i wszystkich jego pomieszczeń, gdzie świadczone są usługi PZP  i Medycyny Pracy  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim uzgodnieniu w rejestracji.
W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W placówce jest winda   dostosowana dla osób z niepełnosprawnością

OPIS architektoniczny -pobierz

SP ZOZ MSWiA w Połczynie Zdrój Pl. Wolności 1a

Dokładamy wszelkich starań by osoby z niepełnosprawnościami zostały obsłużone z jak największą starannością.

 

Sprawozdanie z dostępności za okres 2019-2022 - pobierz