Kontrast:

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.poliklinika.koszalin.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://poliklinika.koszalin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-10

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  •  mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

           ·  pochodzą z różnych źródeł,

           ·  są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

           ·  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

           ·  posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

  •  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2022-12-30.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem - droga mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub dzwoniac pod numer telefonu 94 3471670.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składaćżądania i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie , ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

Na placu wewnętrznym znajdują się 2 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W placówce przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
W placówce znajduje się dostępna toaleta na poziomie przyziemia budynku C (nowego).
W informacji /rejestracji placówki należy zgłosić specjalne potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, do których dostosujemy obsługę poszczególnych petentów.
Do placówki i wszystkich jego pomieszczeń, gdzie świadczone są usługi POZ i AOS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim uzgodnieniu w rejestracji.
W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W placówce windy są dostosowana dla osób z niepełnosprawnością

OPIS architektoniczny  - pobierz


SP ZOZ MSWiA w Słupsku ul. Lelewela 58, 76-200 Słupsk

Na placu wewnętrznym znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W placówce przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
W placówce od strony placu wewnętrznego można bezpośrednio wejść do budynku POZ i AOS bez barier.
W placówce na każdym poziomie znajduje się dostępna toaleta dla  ON.
W rejestracji placówki należy zgłosić specjalne potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, do których dostosujemy obsługę poszczególnych petentów.
Do placówki i wszystkich jego pomieszczeń, gdzie świadczone są usługi POZ i AOS można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim uzgodnieniu w rejestracji.
W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

OPIS architektoniczny - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Słupsku ul. 3-go Maja 96; 76-200 Słupsk

Na placu wewnętrznym znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W placówce  na poziomie przyziemia (parking) znajduje się wejście dla ON, dostęp do windy dla ON.
W  rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego  należy zgłosić specjalne potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, do których dostosujemy obsługę poszczególnych petentów.
Do placówki i wszystkich jego pomieszczeń, gdzie świadczone są usługi PZP  i Medycyny Pracy  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim uzgodnieniu w rejestracji.
W placówce nie ma pętli indukcyjnych.
W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W placówce jest winda   dostosowana dla osób z niepełnosprawnością

OPIS architektoniczny - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Połczynie Zdrój Pl. Wolności 1a


 

Dokładamy wszelkich starań by osoby z niepełnosprawnościami zostały obsłużone z jak największą starannością.

 

Sprawozdanie z dostępności za okres 2019-2022 - pobierz