Kontrast:

Informację dotyczące rejestracji pacjentów.

Rejestracja

Koszalin:

Rejestracja ogólna:

94 347-16-44

94 347-16-88

94 347-16-00

e-recepty 660-722-693

e-recepty 606-113-916

e-recepty i odwoływanie wizyt:

rejestracja@poliklinika.koszalin.pl

Rejestracja dla dzieci:

94 347-16-13

Słupsk:

Poradnie lekarza POZ:

47 742-01-36 ul.Lelewela 58

59 723-50-62 Al.3-go Maja 96

Poradnie specjalistyczne:

59 841-20-06

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

47 742-01-56

 

Praca Koszalin

 • Konkurs ofert nr 06/2020 na pełnienie dyżurów przez pielęgniarki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

  Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów przez pielęgniarki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla pacjentów...
 • Konkurs ofert na pełnienie dyżurów przez pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

  Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów przez pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć...
 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarzy

  Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chorób...
 • Konkurs ofert na wykonywanie obowiązków Pielęgniarki Koordynującej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

  Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na pełnienie obowiązków Pielęgniarki Koordynującej Zakładem Pielęgnacyjno Opiekuńczym dla...
 • Konkurs ofert na pełnienie dyżurów przez pielęgniarki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

  Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów przez pielęgniarki w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla pacjentów...
 • Konkurs ofert na pełnienie dyżurów przez pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

  Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów przez pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Izbie Przyjęć...
 • Konkurs ofert na wykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych

  Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych Ogłoszenie -...
 • Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

  SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu...
 • Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na świadczenia...