Kontrast:

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na wykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu ofert - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz