Kontrast:

telefon

Rejestracja

Koszalin:

ul. Szpitalna 2

Dyżurka pielęgniarek:

94 34 71 615

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla pacjentów Wentylowanych Mechanicznie w Koszalinie

Od miesiąca lutego 2012 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie rozpoczął działalność Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla pacjentów Wentylowanych Mechanicznie.

Rodzaj świadczonych usług w Zakładzie:

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców z niewydolnością oddechową, u których zakończono proces leczenia przyczynowego, a wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. Opieka w Zakładzie obejmuje zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Tryb kierowania do Zakładu:

Sposób i tryb kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w Zakładzie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych (DZ.U. 2012.731).

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla pacjentów Wentylowanych Mechanicznie w Koszalinie:

Wyżej wymienione dokumenty można również pobrać w Zakładzie:

Adres: Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dla Wentylowanych Mechanicznie
75-720 Koszalin, ul. Szpitalna 2