Kontrast:

Informację dotyczące rejestracji pacjentów.

Rejestracja

Koszalin:

Rejestracja ogólna:

94 347-16-44

94 347-16-88

Rejestracja dla dzieci:

94 347-16-13

Słupsk:

59 848-01-36

Pełnomocnik dyrektora ds. weteranów w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie:

tel. 94-347-16-70

Szczegółowe informacje z zakresu świadczeń zdrowotnych przysługujących weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom oraz weteranom funkcjonariuszom dostępne na stronie: http://www.zoz.mswia.gov.pl/