Kontrast:

telefon

Rejestracja

Słupsk:

ul. Lelewela 58

Telefon:

59 848 11 04

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Słupsku

Od miesiąca września 2009 roku działała Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Słupsku.

Kierownik Zakładu
mgr Urszula Adamowicz, położna

Rodzaj świadczonych usług w Zakładzie:

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Słupsku

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze przeznaczone dla osób przewlekle chorych nie wymagających leczenia szpitalnego, u których występują istotne deficyty w samoopiece i samopielęgnacji i którzy wymagają całodobowej profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia oraz w ocenie zmodyfikowaną skalą Bartel uzyskali 40 punktów lub mniej.

Do Zakładu nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

W Zakładzie stworzone są doskonale warunki do opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej dla przebywających tam pacjentów. Fachowa, profesjonalna obsługa i indywidualne podejście do pacjenta, gabinet rehabilitacyjny, gabinet terapii zajęciowej, sala dziennego pobytu, bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, zindywidualizowane wyżywienie w zależności od stanu pacjenta, zapewniają opiekę dla przebywających tam pacjentów na najwyższym poziomie.

Tryb kierowania do Zakładu:

Sposób i tryb kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w Zakładzie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych (DZ.U. 2012.731).

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Słupsku:

 

Wyżej wymienione dokumenty można również pobrać w Zakładzie:

Adres: Zakład Opiekuńczo - Pielęgnacyjny
76-200 Słupsk, ul. Lelewela 58

 

ue efs

 POMORSKIE SOS

Województwo Pomorskie przyznało wsparcie dla naszego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w związku ze stanem epidemii COVID-19. Pomoc była możliwa dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z otrzymanego Grantu zakupiliśmy:

Zamgławiacz m gotowy

Zamgławiacz do dezynfekcji pomieszczeń

Koncentratory tlenu m gotowy

Koncentratory tlenu wspomagające oddychanie

Ozonatory maly

Ozonatory powietrza. Poprzez silne utlenianie działają bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo.

Termometry m

Termometry elektroniczne do pomiaru temperatury ciała.

Dodatkowo zakupione zostały środki ochrony indywidualnej dla pracowników oraz maty dezynfekcyjne.

 DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

 

Galeria zdjęć:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10