Kontrast:

Ciąg logotypów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia w Oddziale Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0154/19-00/3630/2019/2019.

Modernizacją objęty zostanie Oddział Chorób Wewnętrznych w Koszalinie, który zostanie wyposażony w nowe łóżka i szafki. Dodatkowo zakupiony zostanie aparat RTG dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz aparat USK dla Poradni Kardiologicznej.

Całkowity koszt inwestycji wynosić będzie 1 937 300,00 PLN

Dotacja ze środków Unii Europejskiej 1 646 705,00 PLN

Modernizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a jej koniec zaplanowano na 2020 rok. Inwestycja przyczyni się do podniesienia standardów leczenia, szybszej i jeszcze bardziej precyzyjnej diagnostyki oraz skrócenia czasu pobytu pacjenta w szpitalu.

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych z POIiŚ.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia w Oddziale Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie” należy:
- skorzystać z formularza na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zg%C5%82aszanie%20nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci
- przesłać wiadomość korzystając ze specjalnego adresu e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektu.

Źródło: https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zg%C5%82aszanie%20nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci

 Zakończone zostały prace modernizacyjne Oddziału Chorób Wewnętrznych

DSC 0040 m

 Sala chorych w wyremontowanym Oddziale Chorób Wewnętrznych

DSC 0039 m

 Gabinet zabiegowy

DSC 0048 m

 Sala chorych

DSC 0055 m

 Gabinet lekarski

DSC 0056 m

Korytarz Oddziału Chorób Wewnętrznych

DSC 0059 m

Tablica pamiątkowa

DSC 0067 m

Sekretariat Oddziału

DSC 0048 m

Sala chorych