Kontrast:

telefon

Rejestracja

Świadczenie realizuje Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Przychodnia w Koszalinie

 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie (Poliklinika) informuje, że z upływem dnia 31.12.2021 r. wygasa umowa ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W związku z tym od dnia 01.01.2022 r. Poliklinika zaprzestaje realizacji tych usług. Świadczenie wykonuje Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Chałubińskiego. 

 

Sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np.kolejny napad astmy oskrzelowej z miarkowaną dusznością);
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39° C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
  • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
  • bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
  • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
  • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
  • nagły ból krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp;
  • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Lekarz nie wypisuje recept pacjentom chorym na choroby przewlekłe. Te recepty pacjent może otrzymać tylko od lekarza prowadzącego lub lekarza POZ.