Kontrast:

telefon

Rejestracja

Świadczenie realizuje Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Przychodnia w Koszalinie

 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie (Poliklinika) informuje, że z upływem dnia 31.12.2021 r. wygasa umowa ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W związku z tym od dnia 01.01.2022 r. Poliklinika zaprzestaje realizacji tych usług. Świadczenie wykonuje Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. Chałubińskiego. 

 

Sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np.kolejny napad astmy oskrzelowej z miarkowaną dusznością);
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39° C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
  • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;
  • bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;
  • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
  • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu;
  • nagły ból krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp;
  • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Lekarz nie wypisuje recept pacjentom chorym na choroby przewlekłe. Te recepty pacjent może otrzymać tylko od lekarza prowadzącego lub lekarza POZ.

Pacjenci mogą zgłaszać się do dyżurujących lekarzy
w godzinach:

  • poniedziałek - piątek 1800 - 700
  • soboty, niedziele i święta 800 - 800