Kontrast:

Informację dotyczące rejestracji pacjentów.

Rejestracja

Koszalin:

Rejestracja ogólna:

94 347-16-44

94 347-16-00

94 347-16-88

e-recepty 606-113-916

e-recepty 539-140-122

e-recepty i odwoływanie wizyt:

rejestracja@poliklinika.koszalin.pl

Rejestracja dla dzieci:

94 347-16-13

Słupsk:

Poradnie lekarza POZ:

47 742-01-36 ul.Lelewela 58

59 723-50-62 Al.3-go Maja 96

Poradnie specjalistyczne:

59 841-20-06

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

47 742-01-56

 

Kilka słów o firmie

Wierzymy, że każdy pacjent stanie się dla nas partnerem, a takie wartości jak: odpowiedzialność, zaufanie i wzajemny szacunek będą źródłem naszej siły.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie istnieje już ponad 65 lat. Przez kilkadziesiąt lat świadczył usługi medyczne głównie policjantom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Zakładów Karnych. Po kolejnych etapach reformy systemu ochrony zdrowia, od 1999 r. pacjentem może być każdy, kto zechce skorzystać z naszych usług.

Biorąc pod uwagę, iż SP ZOZ MSWiA jest wiodącą tego typu placówką na terenie byłego województwa koszalińskiego, w skład personelu medycznego wchodzą bardzo dobrzy i znani specjaliści oraz fakt, że rynek usług medycznych staje się coraz bardziej konkurencyjny - Dyrekcja Zakładu podjęła w 2002 roku decyzję o konieczności wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością. Dodatkowym argumentem za podjęciem takiej decyzji była świadomość, że certyfikowany system zarządzania jakością stanie się ważnym atutem w negocjacjach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

"System Zarządzania Jakością to doskonałe narzędzie pozwalające w sposób kompleksowy zarządzać celami strategicznymi, operacyjnymi oraz relacjami z klientami w celu budowania zaufania do firmy, poprzez spełnianie potrzeb naszych Pacjentów".

Prace rozpoczęto od powołania Zespołu ds. Jakości na czele, którego stanął Pełnomocnik ds. SZJ, pani dr Dorota Ślusarek - Erdmann. Wdrażanie Systemu Zarządzania trwało półtora roku. W lutym 2005 .r po dwóch dniach badań auditowych, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji potwierdziło, że SP ZOZ MSW w Koszalinie posiada zbudowany, wdrożony i skutecznie funkcjonujący System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Dnia 28 lutego Zakład otrzymał międzynarodowy certyfikat potwierdzający, że SP ZOZ MSW w Koszalinie w zakresie świadczenia usług podstawowej, specjalistycznej i stacjonarnej opieki medycznej oraz diagnostyki medycznej spełnia wymagania normy ISO 9001:2000. Certyfikat przyznany został na 3 lata. W marcu 2008 r. odbył się audit odnowienia w wyniku którego przedłużono ważność certyfikatu do 2011 r.

Kolejny audit odnowienia odbyły się w marcu 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Firmą certyfikującą jest DEKRA Certification Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonego auditu stwierdzono zgodność z normą ISO 9001:2015 i przyznano certyfikat na trzy następne lata.