Kontrast:

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych przez lekarzy

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu ofert - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz