Kontrast:

Aktualności

Na terenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie został uruchomiony Punkt Pobrań wymazów w kierunku COVID-19

Numer telefonu kontaktowego, celem umówienia na pobranie wymazu – 538 556 275.

Rejestracja telefoniczna na pobranie wymazu odbywa się od godz. 8,00 do godz. 12,00

Cennik usług świadczonych odpłatnie obowiązujący od 01.10.2020 r.

Cennik usług - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza sprzedaż Pantomografu

Ogłoszenie o sprzedaży - pobierz

Oferta cenowa - pobierz

Wzór umowy kupna sprzedaży - pobierz

Protokół odbioru - pobierz

Zdjęcie 1 - pobierz

Zdjęcie 2 - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza sprzedaż samochodu Peugeot Boxer

Ogłoszenie o sprzedaży - pobierz

Oferta cenowa - pobierz