Kontrast:

Aktualności

STOP

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego 

każda wizyta u lekarza POZ lub w ramach Pomocy Doraźnej

musi być poprzedzona telefonicznym zgłoszeniem wizyty.

POZ dorośli – tel. 94 3471 600, 94 3471 620, 94 3471 688, 94 3471 644

POZ dzieci – tel. 94 3471 613

Pomoc Doraźna – tel. 94 3471 643

STOP

W ZWIAZKU Z OGŁOSZONYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

INFORMUJEMY, ŻE PLANOWE PRZYJĘCIA

OD DNIA 16.03.2020 r. DO ODWOŁANIA

MOGĄ ZOSTAĆ PRZEŁOŻONE NA PÓŹNIEJSZY TERMIN

PRACOWNIK NASZEJ PRZYCHODNI SKONTAKTUJE SIĘ Z PAŃSTWEM
W CELU USTALENIA NOWEGO TERMINU

Szanowni Państwo!

W celu usprawnienia obsługi związanej z wystawianiem recept i e-recept na leki, zostały udostępnione dodatkowe numery telefonów pod które prosimy składać zamówienia w dni powszednie.

606 113 916     w godz. 8.00 - 15.00

660 722 693   w godz. 8.00 - 17.00

94 34 71 610    w godz. 8.00 - 12.30

Dane niezbędne do wypisania recepty:

- imię nazwisko,

- numer pesel,

- dane lekarza rodzinnego,

- wykaz leków.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), 

w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku

dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginału skierowania 

w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego,

jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

ogłoszenie - pobierz

klauzula informacyjna - pobierz