Kontrast:

Aktualności

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza

Konkurs na wynajem pomieszczenia 106A w budynku C  w Koszalinie ul. Szpitalna 2

1. Ogłoszenie konkursu - pobierz

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy -pobierz

3. Załącznik nr 1 - wersja edytowalna - pobierz

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta - pobierz

5. Załącznik nr 2 wersja edytowalna - pobierz

6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o sprzęcie- pobierz

7. Załącznik nr 3 wersja edytowalna - pobierz

8. Załącznik nr 4 - projekt umowy - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko lekarza do badań kolonoskopii - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza Konkurs ofert pracy - pielęgniarka/pielęgniarz  - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza Konkurs ofert pracy - pielegniarka/pielęgniarz do opieki okołozabiegowej - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza konkurs ofert  - lekarz z uprawnieniami do badań kolonoskopii - pobierz