Kontrast:

Akcje ekipowego pobierania krwi- bliżej dawcy.

 

Pomimo ogromnych postępów technologii we wszystkich dziedzinach medycyny, nie udało się stworzyć, leku zastępującego krew. Krwiodawca to cichy bohater, który oddaje swoją krew.

Promowaniem idei krwiodawstwa, zajmuje się w naszym kraju, wiele instytucji i organizacji.

SP ZOZ  MSWiA w Koszalinie – Poliklinika, wspólnie z RCKiK w Słupsku, organizuje w  poniedziałek 2.10.2023 roku  akcję honorowego oddawania krwi.

Akcje zewnętrznego pobierania krwi, czyli poza siedzibą krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub terenowego oddziału, są organizowane w autobusie, tzw. krwiobusie- specjalistycznym ambulansie, przygotowanym do pobierania krwi.

Proces oddawania krwi jest taki sam, jak w stacjonarnym centrum krwiodawstwa. Krwiobus wyposażony jest w sprzęt niezbędny do bezpiecznego pobrania krwi. Mieszczą się w nim wszystkie kolejne stanowiska- od rejestracji, poprzez punkt hematologiczny, gdzie pobierana jest próbka krwi na badanie hemoglobiny, gabinet lekarski i fotele do oddawania krwi oraz miejsce gdzie krew jest składowana do transportu.

Pierwszym etapem oddawania krwi jest rejestracja. Dane krwiodawcy są wprowadzane do systemu, sprawdza się czy dawca nie jest zdyskwalifikowany w innym centrum krwiodawstwa.

Każdej osobie oddającej krew nadawany jest indywidualny numer donacji i wydawany jest do uzupełnienia kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu zdrowia, przebytych  chorób, przyjmowanych leków, ryzykownych zachowań związanych z możliwością przenoszenia zakażeń krwiopochodnych. Kwestionariusz jest podstawą wywiadu medycznego i stanowi ważną część  kwalifikacji do oddawania krwi.

Następnie dawca przechodzi do stanowiska, gdzie będzie miał pobraną próbkę krwi  w celu oznaczenia poziomu hemoglobiny. Prawidłowy wynik jest niezbędny do dalszej kwalifikacji.

W przypadku mężczyzn, prawidłowe wartości krwi wynoszą 13,5-15,5 g/dl, a w przypadku kobiet 12,5,-16,5 g/dl. Następnie przeprowadzany jest wywiad uzupełniający, kontrola ciśnienia tętniczego  krwi, tętna i temperatury ciała.

Po pozytywnej weryfikacji pacjent przechodzi do stanowiska , gdzie pani pielęgniarka zakłada wkłucie igłą podłączoną do specjalnego zestawu do pobierania krwi.

Jednorazowo pobierane jest 450 ml krwi, bez względu na płeć i wiek krwiodawcy.

Czas takiej donacji-oddawania krwi pełnej , wynosi około 15 minut. Dawca jest cały czas obserwowany pod kątem ewentualnych powikłań tj. zasłabnięcie, omdlenie, które zdarzają się rzadko. Niepożądane reakcje  związane z oddawaniem krwi to najczęściej efekt braku posiłku lub nieodpowiednie nawodnienie. Dlatego ważne jest właściwe przygotowanie do donacji. Już 2 dni wcześniej kandydat powinien pić dużo płynów tj. woda, soki i pamiętać o nawodnieniu się w dniu oddawania oraz o zjedzeniu śniadania, obiadu lub przekąski. Na  1-2 godziny przed donacją, powinno się dostarczyć energii w postaci lekkiego posiłku białkowo-węglowodanowego, unikać pokarmów tłustych i ostrych.

  Po oddaniu krwi, dawca powinien przez 15 min odpocząć i przez kilka minut uciskać miejsce wkłucia. Dawca otrzyma ekwiwalent kaloryczny w postaci 9 szt czekolad i zaświadczenie do pracodawcy lub szkoły- aktualnie każdy krwiodawca ma 2 dni płatnego wolnego za oddanie krwi.

Po oddaniu krwi, nie należy wykonywać czynności związanych ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym- podejmować prac na wysokościach, dżwigać , iść na siłownię, basen, saunę lub do solarium. Krwiodawca musi także pamiętać o dalszym nawadnianiu organizmu.

Dzięki ekipowemu pobieraniu krwi, honorowe krwiodawstwo, zyskuje wielu nowych dawców, ułatwiony jest dostęp do oddawania krwi, a w wielu przypadkach przełamywany jest strach przed donacją.

Serdecznie zapraszamy. Pomagajmy jak umiemy.

Plakat krwiobus 2023