Kontrast:

Aktualności

Cennik usług świadczonych odpłatnie obowiązujący od 01.01.2021 r.

Cennik usług - pobierz

W imieniu pracowników i pacjentów SP ZOZ MSWiA w Koszalinie pragniemy wyrazić słowa podziękowania za niesioną nam pomoc w czasie epidemii wywołanej koronawirusem. Dziękujemy w szczególności:

-  Fundacji ESPERSEN Polska, która wsparła nas przekazując środki na zakup środków ochrony indywidualnej,

-  Politechnice Koszalińskiej za przekazanie 20 szt. przyłbic,

-  Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Sołectwa Świerczyna za uszycie 100 szt. maseczek,

-  Urzędowi Miasta Słupska za przekazanie 20 szt. przyłbic,

-  Mieszkańcom Bonina oraz Radzie Osiedla Bonin za przekazanie 100 szt. maseczek i 50 fartuchów ochronnych,

-  Firmie Trend Meble Sp. z o.o. z Tychowa za przekazanie 100 maseczek,

-  Okręgowej Izbie Lekarskiej w Koszalinie za przekazanie 62 szt. kombinezonów,

-  Koszalińskiemu Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej ERA KOBIET, Stowarzyszeniu VivaMY oraz OWES za przekazanie 300 szt. maseczek jednorazowych i 120 szt. maseczek wielorazowych.

Każda pomoc to dla nas bardzo ważny gest. Specjalna odzież, przyłbice i maski chronią nasz personel przed przeniesieniem zakażenia wywoływanego koronawirusem. Doceniamy niezwykłe zaangażowanie i pomoc. DZIĘKUJEMY Państwu za wsparcie, w obecnej nowej i trudnej sytuacji, które jest dla nas bezcenne.

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Koszalinie

STOP

W ZWIAZKU Z OGŁOSZONYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

INFORMUJEMY, ŻE PLANOWE PRZYJĘCIA

OD DNIA 16.03.2020 r. DO ODWOŁANIA

MOGĄ ZOSTAĆ PRZEŁOŻONE NA PÓŹNIEJSZY TERMIN

PRACOWNIK NASZEJ PRZYCHODNI SKONTAKTUJE SIĘ Z PAŃSTWEM
W CELU USTALENIA NOWEGO TERMINU

STOP

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego 

każda wizyta u lekarza POZ lub w ramach Pomocy Doraźnej

musi być poprzedzona telefonicznym zgłoszeniem wizyty.

POZ dorośli – tel. 94 3471 600, 94 3471 620, 94 3471 688, 94 3471 644

POZ dzieci – tel. 94 3471 613

Pomoc Doraźna – tel.  539 140 122

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), 

w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku

dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginału skierowania 

w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego,

jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.