Kontrast:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Koszalinie realizuje projekt dofinansowany przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

„Poprawa warunków ewakuacyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej w obiektach SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”  na podstawie umowy nr 139/DZ/WEI/2021

Celem dotacji celowej – jest dostosowanie budynków znajdujących się w lokalizacji Koszalin ul. Szpitalna 2 do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej i poprawa warunków ewakuacyjnych. Dostosowanie będzie polegało na wydzieleniu stref ZL II i ZL III w budynkach B i C poprzez zamontowanie odpowiednich barier przeciwpożarowych i przeciw dymowych. Zostanie zainstalowany system alarmowy. W celu poprawy warunków ewakuacyjnych zostaną dostosowane klatki schodowe budynków oraz inne wskazane pomieszczenia.

Dofinansowanie projektu  - 2 000 000,00 PLN