Kontrast:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie - załącznik

Szczegółowe warunki konkursu ofert - załącznik

Formularz ofertowy - załącznik

Formularz ofertowy edytowalny - pobierz

Informacja z otwarcia ofert - pobierz