Kontrast:

ciąg logotypów z godło

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie jest realizatorem projektu 

"WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Umowa nr: RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18.05.2018 r.

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE KOLONOSKOPII

Bezpłatne badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

Zapraszamy:

- osoby w wieku 55-64 lata,

- osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym.

Informacji o badaniach udzielamy:

- telefonicznie - 538 816 656

- osobiście w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie (Poliklinika).

Udział w programie wymaga wypełnienia ankiety.

Ankieta może być wypełniona samodzielnie, a można ją pobrać ją w Urzędach Gmin, w trakcie akcji informacyjnych lub tutaj "ANKIETA"

Na podstawie wypełnionej ankiety zaprosimy Państwa na pierwszą wizytę.