Kontrast:

SP ZOZ MSWiA w koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarek/pielęgniarzy do opieki okołozabiegowej nad pacjentami poddawanymi badaniom kolonoskopii - pobierz