Kontrast:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Koszalinie zrealizował projekt sfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia

„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy” nr 1/15/66/2021/3630/434

w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” finansowanego z części 46 – Zdrowie, Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Cel projektu  -  zakup specjalistycznej aparatury – mammograf cyfrowy.

W ramach projektu zakupiono nowy mammograf cyfrowy SENOGRAPHE Crystal Nova firmy GE Healthcare.

Dofinansowanie projektu  - 599.880,66 PLN20211129_094934_8_11zon.jpg20211129_094919_6_11zon.jpg20211129_094926_9_11zon.jpg20211129_094940_7_11zon.jpg20211129_094954.jpgIMG20211028071528.jpg