Kontrast:

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza sprzedaż aparatu RTG stacjonarnego

Ogłoszenie o sprzedaży - pobierz

Oferta cenowa - pobierz

Wzór umowy kupna sprzedaży - pobierz

Protokół odbioru - pobierz

Zdjęcie 1 - pobierz