Kontrast:

PZUW LOGO GRADIENT

Podziękowania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Koszalinie otrzymał od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych

kwotę 5 000,00 zł z funduszu prewencyjnego TUW PZUW.

 

Zgodnie z umową prewencyjną kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie zakupu przenośnego sprzętu ratującego życie: defibrylator oraz ssak medyczny.

 

Poprzez ten zakup zwiększy się bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych udzielanych pacjentom, zgłaszającym się po pomoc medyczną w ramach  działających komórek organizacyjnych w Przychodni w Słupsku i w Oddziale Chorób Wewnętrznych
w Koszalinie.

Szpital składa podziękowania za otrzymane wsparcie prewencyjne.

 

image0000002          IMG 20221216 WA0004           

 

IMG 20221216 WA0004