Kontrast:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Koszalinie zrealizował projekt dofinansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

„Modernizacja centrali gazów medycznych w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie” nr 11/COVID-19-TLENMEDYCZNY/2021

w ramach Działania 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 – Szpitale ogólne z tego § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, Frakcja 20 - Zdrowie, zadanie 20.5 – Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny, podzadanie 20.5.3 – Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, działanie 20.5.3.1 – Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych.

Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID19”.    

Cel projektu - wykonano zewnętrzną centralę gazów medycznych na terenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie polegającą na posadowieniu kontenera, w którym znajduje się  rozprężalnia tlenu medycznego na 12 butli 50 litrowych o wydajności 30m3/h oraz powietrza sprężonego na 12 butli o wydajności 30m3/h wraz z zewnętrznym sygnalizatorem stanu gazów medycznych oraz posadowieniem nowego agregatu próżni o pojemności 425 l,

Dofinansowanie projektu  - 300 000,00 PLN

IMG20211124092232_4_11zon.jpgIMG20211124092241_5_11zon.jpgIMG20211124092101_1_11zon.jpgIMG20211124092111_2_11zon.jpgIMG20211124092120_3_11zon.jpg