Kontrast:

W imieniu pracowników i pacjentów SP ZOZ MSWiA w Koszalinie pragniemy wyrazić słowa podziękowania za niesioną nam pomoc w czasie epidemii wywołanej koronawirusem. Dziękujemy w szczególności:

-  Fundacji ESPERSEN Polska, która wsparła nas przekazując środki na zakup środków ochrony indywidualnej,

-  Politechnice Koszalińskiej za przekazanie 20 szt. przyłbic,

-  Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Sołectwa Świerczyna za uszycie 100 szt. maseczek,

-  Urzędowi Miasta Słupska za przekazanie 20 szt. przyłbic,

-  Mieszkańcom Bonina oraz Radzie Osiedla Bonin za przekazanie 100 szt. maseczek i 50 fartuchów ochronnych,

-  Firmie Trend Meble Sp. z o.o. z Tychowa za przekazanie 100 maseczek,

-  Okręgowej Izbie Lekarskiej w Koszalinie za przekazanie 62 szt. kombinezonów,

-  Koszalińskiemu Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej ERA KOBIET, Stowarzyszeniu VivaMY oraz OWES za przekazanie 300 szt. maseczek jednorazowych i 120 szt. maseczek wielorazowych.

Każda pomoc to dla nas bardzo ważny gest. Specjalna odzież, przyłbice i maski chronią nasz personel przed przeniesieniem zakażenia wywoływanego koronawirusem. Doceniamy niezwykłe zaangażowanie i pomoc. DZIĘKUJEMY Państwu za wsparcie, w obecnej nowej i trudnej sytuacji, które jest dla nas bezcenne.

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Koszalinie