Kontrast:

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków pacjentów

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków prowadzone jest na zasadach określonych 

w Kodeksie postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735.) oraz przepisach wykonawczych. 

Skargi i wnioski mogą być składane w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

Skargi, wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pacjentów w sprawach skarg i wniosków dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, warunków zakwaterowania, wyżywienia i innych przyjmują:

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie w każdą środę od godz. 10.00 do godz. 11.00
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa w Koszalinie w każdą środę od godz. 10.00 do godz. 11.00
Kierownik Przychodni w Koszalinie we wtorek, czwartek i piątek od godz. 10.00 do godz. 13.00

W centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonują komórki do spraw skarg i wniosków, w których pacjent może złożyć skargę związaną z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa,Infolinia tel. (0 22) 572 60 42, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin Sekcja Skarg i Wniosków, tel./faks 91 425 10 52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - Rzecznik Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych:
800 190 590 (pn.- pt. w godz. 900- 2100) fax: (22) 506 50 64, tel.(22) 532 82 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie ul. Zwycięstwa 190, 71-611 Koszalin tel. 94 342-59-93, fax: 94 348-90-97 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie ul. Orzechowa 40, 75- 667 Koszalin tel. 94 346 73 60, 604 064 681; fax 94 346 73 63 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.