Kontrast:

Na terenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie został uruchomiony Punkt Pobrań wymazów w kierunku COVID-19

Numer telefonu kontaktowego, celem umówienia na pobranie wymazu – 538 556 275.

Rejestracja telefoniczna na pobranie wymazu odbywa się od godz. 8,00 do godz. 12,00