Kontrast:

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ogłasza sprzedaż pojazdu specjalnego marki Mercedes Benz

Ogłoszenie o sprzedaży - pobierz

Oferta cenowa - pobierz

Wzór umowy kupna sprzedaży - pobierz

Protokół odbioru - pobierz

Zdjęcie 1 - pobierz

Zdjęcie 2 - pobierz

Zdjęcie 3 - pobierz

Zdjęcie 4 - pobierz