Kontrast:

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie poszukuje kandydatów na stanowiska:

Kierownika Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - pobierz

Diagnosty laboratoryjnego - pobierz

Audytora Wewnętrznego - pobierz 

Specjalisty ds. remontów i inwestycji - pobierz

Konserwatora sprzętu medycznego - pobierz

Kierownika Przychodni w Słupsku - pobierz

Konserwatora - pobierz

Rejestratorki/sekretarki medycznej w laboratorium - pobierz