Kontrast:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych.

Ogłoszenie o konkursie - załącznik

Szczegółowe warunki konkursu ofert - załącznik

Formularz ofertowy - załącznik

Oświadczenie oferenta - załącznik

Umowa załącznik nr 3 - załącznik

Umowa załącznik nr 4 - załącznik

Umowa załącznik nr 5 - załącznik

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - załącznik