Kontrast:

Informacja dla Pacjenta - „Senior 65 +”

Masz 65 lat (lub więcej), jesteś zameldowany na pobyt stały w Koszalinie zgłoś się do swojego lekarza POZ i skorzystaj z bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie (ilość szczepionek jest ograniczona).

SP ZOZ MSW w Koszalinie ul. Szpitalna 2 (Gabinet Zabiegowy) jest realizatorem:

„Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia, który finansowany jest ze środków budżetu Miasta Koszalina”

Informacje dodatkowe pod numerem telefonu: tel. 94 34 71 660 i 94 34 71 605 lub w Gabinecie Zabiegowym (nowy budynek, parter).

Informacja dla Rodziny - „Seniora 65 +”

Jeżeli masz w Rodzinie Seniora, który ma 65 lat (lub więcej) i jest zameldowany na pobyt stały w Koszalinie to zapraszamy do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie przy ul. Szpitalnej 2 (dawniej Poliklinika) Gabinet Zabiegowy (nowy budynek, parter) na bezpłatne szczepienie przeciwko grypie (do wyczerpania limitu).

SP ZOZ MSW w Koszalinie ul. Szpitalna 2 realizuje:

„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia, który finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Koszalina”

Informacje dodatkowe uzyskasz pod numerem telefonu: tel. 94 34 71 660 i 94 34 71 605 lub w Gabinecie Zabiegowym SP ZOZ MSW Koszalin ul. Szpitalna 2.