Kontrast:

SP ZOZ MSW w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 

Ogłoszenie o konkursie - załącznik