Kontrast:

25 maja 2017 r. w ramach kontynuacji współpracy pomiędzy SP ZOZ MSW w Koszalinie a Zespołem Szkół nr 8 im. T. Kościuszki w Koszalinie, przeprowadzone zostały badania profilaktyczne. Pielęgniarki pobierały krew na poziom cukru, dokonywały pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała oraz wyliczały wskaźnik BMI. Na badania zgłosili się uczniowie i nauczyciele. Przebadano łącznie 60 osób.
Udzielano porad z zakresu prawidłowego żywienia i właściwej aktywności fizycznej. Zalecono zgłoszenie się do lekarza rodzinnego osobom z podwyższonymi wskaźnikami badań.
Wspólne działania ze strony Zespołu Szkół nr 8 i koszalińskiej Polikliniki zwiększają szanse na utrzymanie zdrowia przez osoby korzystające z badań i edukacji zdrowotnej.
W akcji udział wzięły pielęgniarki:
mgr Zofia Kycia
mgr Małgorzata Łukaszczyk
Beata Babirecka
Jolanta Ogonowska