Kontrast:

 

SP ZOZ MSW w Koszalinie poszukuje kandydatów na stanowiska:

 -  Lekarz POZ do Przychodni w Słupsku - załącznik

 -  Specjalista ds. Płac - załącznik

 -  Pielęgniarka do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Słupsku - załącznik

 - Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - załącznik