Kontrast:

telefon

Rejestracja

Koszalin:

ul. Szpitalna 2

Kontakt:

(94) 3471 644

(94) 3471 688

Przychodnia w Koszalinie

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

UWAGA:

W podstawowej opiece zdrowotnej przyjęta jest

zasada wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki

i położnej środowiskowo-rodzinnej.

Wybór należy tylko do Państwa!

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Wszystkie formalności załatwiamy szybko i na miejscu.

Informacji związanych z wyborem lekarza i pielęgniarki udzielamy
telefonicznie pod numerem telefonu:

(94) 3471 662

(94) 3471 653

Rejestracja dla dorosłych: tel. 3471-644,
3471-688
Rejestracja do lekarza POZ tel. (94) 347-16-00
Lek. H. Hryniewicz tel. 3471-659
Lek. Krystyna Cieślak-Kowalska tel. 3471-655
Lek. J. Królewski tel. 3471-658
Lek. Marzena Wiśniewska tel. 3471-649
Lek. M. Mielczarek tel. 3471-631
Lek. R. Wasilewska-Kita tel. 3471-689
Lek. K. Pawłowski tel. 3471-622
Lek. Irena Awchimkow tel. 3471-655
Lek. Beata Flisiak tel. 3471-604
Lek. Kamila Olszanicka tel. 3471-681
Lek. Michał Sobczak tel. 3471-680
Rejestracja dla dzieci: tel. 3471-613
Lek. Lech Barczewski tel. 3471-630
Lek. R. Wasilewska-Kita (pediatra) tel. 3471-614