Kontrast:

Aktualności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych.

Ogłoszenie o konkursie - załącznik

Szczegółowe warunki konkursu ofert - załącznik

Formularz ofertowy - załącznik

Oświadczenie oferenta - załącznik

Umowa załącznik nr 3 - załącznik

Umowa załącznik nr 4 - załącznik

Umowa załącznik nr 5 - załącznik

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - załącznik

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie ul. Szpitalna 2

PILNIE

zatrudni lekarzy chcących dyżurować w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel.: 660 50 99 27

dorazna godzina

Informacja dla Pacjenta - „Senior 65 +”

Masz 65 lat (lub więcej), jesteś zameldowany na pobyt stały w Koszalinie zgłoś się do swojego lekarza POZ i skorzystaj z bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie (ilość szczepionek jest ograniczona).

SP ZOZ MSW w Koszalinie ul. Szpitalna 2 (Gabinet Zabiegowy) jest realizatorem:

„Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia, który finansowany jest ze środków budżetu Miasta Koszalina”

Informacje dodatkowe pod numerem telefonu: tel. 94 34 71 660 i 94 34 71 605 lub w Gabinecie Zabiegowym (nowy budynek, parter).

SP ZOZ MSW w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 

Ogłoszenie o konkursie - załącznik